Brassband Opsterland

Brassband Opsterland is de tweede brassband die onder de vlag van SCAO opereert. In een tijd dat veel verenigingen moeite hebben om het hoofd boven water te houden, is er in Bakkeveen een groep enthousiaste muzikanten opgestaan en heeft men de handen in een geslagen.

In Bakkeveen was al een aantal jaren geen muziekvereniging meer. Zonde volgens de SCAO en ook volgens muzikale dorpsbewoners van Bakkeveen. Daarnaast kampte de brassband De Sjofaar van buurdorp Frieschepalen met bezettingsproblemen. Vanuit de SCAO is toen het initiatief ontstaan om deze muzikanten in een samenwerking te bundelen in deze nieuwe formatie: Brassband Opsterland, opgericht in 2011.

Achterliggende gedachte?
Een laagdrempelig orkest neerzetten, waar niveau geen doel op zich is. Een plek creëren, waar in een ontspannen sfeer de basis elementen van muziek worden gedoceerd. Dit zodat er daadwerkelijk muziek gemaakt kan worden. Daarnaast is het mogelijk om een plek te bieden aan jonge muzikanten, die hier samen muziek leren maken. Doel is om een solide basis te leggen, bestaansrecht als orkest in de hechte Bakkeveense gemeenschap.

Scholenprojecten
Het is voor de ontwikkeling en groei van Brassband Opsterland noodzakelijk dat er aanwas komt en blijft van jeugdige muzikanten. Het is van groot belang om de jeugd op de basisschool (opnieuw) kennis te laten maken met blaasmuziek. De ontwikkeling in educatie en ontplooiing vanuit de basisscholen in de omgeving Bakkeveen, Siegerswoude, Frieschepalen etc. blijft hier op dit moment in achter.

Vanuit Brassband Opsterland is gestart met een project gericht op blaasmuziek in Frieschepalen. Ook de andere scholen in de directe omgeving (gemeente Opsterland), zullen we benaderen om onze blaasmuziek weer letterlijk nieuw leven “in te blazen”. Zo zijn de eerste verkennende gesprekken met de beide basisscholen in Bakkeveen al geweest en ook hier zijn we plannen aan het maken om muziek breder te integreren. Intussen heeft het project in Frieschepalen de eerste lichting leerlingen opgeleverd.

Informatie?
www.brassbandopsterland.nl

info@brassbandopsterland.nl