Het is helaas steeds moeilijker om alle activiteiten te kunnen blijven ontplooien en de doelstelling van de SCAO na te  streven. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die veel vrije tijd en energie in de activiteiten steken. Echter alle betaalde optredens, donateurs, subsidies en contributies leveren onvoldoende op om eigen kracht te kunnen draaien. Hierdoor komen een aantal activiteiten onder druk te staan.

Kortom: zonder financiële middelen kan de doelstelling niet gehaald worden. We hopen dat u de noodzaak van substantiële en structurele ondersteuning herkent en erkent, zodat we door kunnen gaan met onze missie:

Blaasmuziek (mogelijk) maken en promoten!

Wij hopen dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. We willen er graag met u voor zorgen, dat we voor de muziek uit kunnen blijven lopen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen Talman, voorzitter SCAO, tel. 06-17308826.